+420 731 526 464

Ceny

pro bližší a aktuální ceny vždy volejte nebo pište

Při tvorbě ceny vycházíme z požadavků zákazníka, našich zkušeností v daném oboru a úrovně ceny na trhu. Naším úderným týmem je vlastní zásahová jednotka (5 vozidel na Prahu) plnící elitní úkoly každý den, každou hodinu bez varování.

V případě zájmu je zpracována předběžná nabídka, následně podrobná nabídka na základě předaných podkladů. Všechny podklady předané zákazníkem jsou považovány za důvěrné a v žádném případě nejsou postupovány třetím osobám. Předběžná nabídka může být případně vynechána – pokud podklady předané v první fázi dostačují ke zpracování podrobné nabídky.

CENOVÁ STRUKTURA:

V ceně jsou zahrnuty náklady na:

  • mzdové náklady zaměstnanců včetně zákonem stanovených odvodů
  • náklady na vedení objektu
  • pracovní ošacení a ochranné pomůcky
  • čištění námi používaných zařízení
  • uzavření pojistky za účelem ochrany proti věcným škodám

V cenách nejsou zahrnuty náklady na:

  • el. energii, vodné a stočné
  • nájemné za využívané prostory (kancelář vedoucího objektu, sklady)