+420 731 526 464

Detektivní služby

Royal security service, spol. s r. o. (RSS) působí na trhu bezpečnostních služeb již od roku 1991. Od svého založení prošla několika transformacemi. K poslední transformaci došlo v roce 1994, kdy společnost získala současné jméno. RSS je moderní dynamickou společností s rychle se rozšiřujícím portfoliem nabízených služeb, rostoucím počtem klientů, realizovaných zakázek.

Organizace řízení

 • Společnost využívá od roku 1991 praxe na poli soukromých detektivních a bezpečnostních služeb.
 • Naši detektivové, spolupracovníci a konzultanti se účastnili zahraničních stáží, seminářů a výcviku v USA, SRN, Polsku, Rusku, Rakousku atd.
 • Detektivní služby jsou samostatným oddílem palety služeb RSS.
 • Vlastní odborný personál a jasné ohraničení vzhledem k ostatním oborům přispěly k tomu, že se firma RSS-detektivní a zvláštní služby profilovala jako odborně uznávaná detektivní služba.

Specifikace služeb

Detektivní služby:

 • pátrání, prověřování, shromažďování důkazů, podkladů a informací
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti detektivních služeb
 • pátrání a spolupátrání po osobách, automobilech a dalších věcech
 • získávání informací v právních a ekonomických oblastech
 • získávání informací o konkurenci a obchodních partnerech v ČR i v zahraničí
 • zjišťování zaměstnanecké loajality
 • prověření podezření z úplatkářství
 • prověřování současných i budoucích zaměstnanců a zjištění minulosti a pravosti podaných informací.
 • pravidelné prověřování stávajících zaměstnanců co do jejich mimoslužebních styků, majetkových poměrů a pod.
 • služby hotelových detektivů
 • ověřování nových obchodních partnerů co do obchodní spolehlivosti, platebních schopností, image jejich managementu apod.
 • Pátrání a spolupátrání po osobách, autech a některých dalších věcech
 • Získávání informací v právních a ekonomických oblastech
 • Získávání informací o konkurenci a ochrana před únikem informací
 • Zjišťování zaměstnanecké loajality
 • Reference o solventnosti, kompletní referenční činnost i u partnerů ze zahraničí

Zvláštní detektivní služby:

 • doručení zásilek osobám vyhýbajícím se doručení
 • odebírání věcí neplaceného leasingu
 • vystěhovaní neplatících nájemníků
 • poradenská činnost při řešení pohledávek
 • osobní ochrana pro majitele společností, managementu společností, doprovody do společnosti a ke všem jednáním se zvýšeným rizikem. Ochrana dětí a doprovody dětí do školy a jiné akce. (osobní ochranu provádějí vysoce kvalifikovaní a vycvičení osobní strážci se znalostí jazyků)
 • osobní ochrana osob a VIP prostor – komplexní servis
 • doprovod při přepravě hotovostí a cenin

Detektivní služby s využitím speciální techniky a montáží ochranných systémů – vyhledání a ochrana odposlechu:

 • prostorová analýza elektromagnetického pole v kancelářích
 • za účelem odhalení případného nežádoucího odposlechu, zjištění vysoko a nízkofrekvenčního odposlechu telefonů, proměření prostupnosti stavební konstrukce pro elektromagnetické pole skrytých odposlechů
 • zajištěni a instalace ochrany před únikem informací
 • prověření a stanovení nebezpečných míst proti napadení odposlechem
 • dále nabízíme i zabezpečení proti nežádoucímu odposlechu
 • elektronická zařízení pro ochranu kamionů, automobilů
 • elektronická zařízení pro ochranu odlehlých budov a dalších