+420 731 526 464

Kontrola dětských hřišť

BEZPEČNÉ HRY A ODPOČINEK

Kontrola dětských hřišť je nově nabízená služba, při které je proškoleným a vhodně vybaveným pracovníkem provedena kompletní kontrola prostoru hřiště detektorem kovů s následným odstraněním a bezpečným zneškodněním nalezených kovových předmětů.


Tato služba výrazně zvyšuje bezpečnost a klid rodičů (zákonných zástupců) při využívání dětských a školních hřišť.


Jejím využití se stává pohyb a hry dětí v prostoru zkontrolovaného hřiště bezpečným z hlediska možnosti poranění nevhodnými kovovými předměty – zejména se jedná o injekční jehly, možné zbytky konzerv, nože a podobně. Tím se výrazně snižuje nejen riziko možného poranění ale i následné infekce – AIDS, Hepatitida apod.

POSTUP KONTROLY

KONTROLA JE PROVÁDĚNA NEJLÉPE MIMO PROVOZNÍ HODINY HŘIŠTĚ.
POSTUPNĚ A METODICKY JE ZKONTROLOVÁN CELÝ PŘÍSTUPNÝ PROSTOR VČETNĚ I OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍST.

Při detekci kovového předmětu je tento vyzvednut, umístěn do speciálního kontejneru (obalu) a následně předán k bezpečnému zneškodnění.

Po ukončení kontroly je hřiště označeno samolepkou s vyznačením dne a času kontroly. Tato samolepka (samolepky) je umístěna na viditelném místě – dle dohody tak, aby všem uživatelům hřiště byla viditelná, nejlépe u vstupu, případně na mobiliář řiště (klouzačky, prolézačky apod.).

O celé kontrole je proveden protokolární zápis, podepsaný pracovníkem, který kontrolu provedl, s uvedením data, času, místa a výsledku kontroly (počet nalezených předmětů, jejich označení apod.). Tento protokol je uschováván k případnému nahlédnutí.

Činnost pracovníků provádějících tuto kontrolu je nahodile kontrolována příslušným vedoucím odpovědným pracovníkem.

CENA KONTROLY

Kontrola prostoru 40 Kč / m2
Dohledání předmětu 100 Kč / ks
Zneškodnění, uložení do kontejneru 500 Kč / kontejner / hřiště
Doprava 10 Kč / km

Dále provádíme tyto činnosti související s provozem hřišť:

  • Monitoring pohybu závadových osob
  • Úklid a případná desinfekce mobiliáře hřišť
  • Drobné opravy a údržba mobiliáře

RŮZNÉ


ZAHÁJENÍ ČINNOSTÍ DANÝCH TOUTO CENOVOU NABÍDKOU
JSME SCHOPNI ZAJISTIT PO PODPISU SMLOUVY
– DLE DOHODY CO NEJDŘÍVE.
UVEDENÝ ROZSAH SLUŽEB NENÍ KONEČNÝ. NAŠÍ SNAHOU JE MAXIMÁLNĚ
VYJÍT VSTŘÍC NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM V JEJICH PŘÁNÍCH A POŽADAVCÍCH.