+420 731 526 464

Ostraha

Organizace práce

 • Bezpečnostní služby jsou samostatným oddílem palety služeb firmy RSS.
 • Odborné vedení těchto služeb je vykonáváno provozním ředitelem.
 • On je Vaším jednacím partnerem nejen v této nabídkové fázi, ale pro celou dobu našeho partnerství.
 • Provozní ředitel se opírá o podporu vedoucího ostrahy objektu nebo inspektora ostrahy, kteří provádějí organizační, kontrolní a informační činnost, pečují o potřebné vybavení, provozují a realizují dohodnuté bezpečnostní služby.
 • Zároveň zajišťují personální obsazení, školení pracovníků a spolupracují s odpovědným pracovníkem zákazníka.
 • Metodické vedení každého kontraktu je úkolem asistentů provozního ředitele. Každý asistent má na starosti několik objektů, kde kromě styku se zákazníkem a odborného vedení služby provádí veškeré nezbytné úkony k zajištění optimálního plnění smluvních závazků.
 • Vlastní odborný personál a jasné ohraničení vzhledem k ostatním oborům přispěly k tomu, že se firma RSS profiluje jako odborně uznávaná bezpečnostní služba.

Rozsah služeb

 • Fyzická ostraha objektů včetně služeb psovodů
 • Osobní ochrana osob a VIP prostor
 • Obchůzková činnost
 • Požární hlídky
 • Kontrolní a propustková činnost
 • Služby recepce a hostesky
 • Informační činnost
 • Obsluha telefonní centrály
 • Doprovod při přepravě hotovostí a cenin
 • Kurýrní služby
 • Pult centralizované ochrany
 • Výjezdová a zásahová skupina
 • Kontaktní ostraha – patrolovací činnost a revírní služba
 • Montáž a trvalý servis na EZS a EPS
 • Montáž a trvalý servis propouštěcích zařízení – turnikety a bezpečnostní rámy
 • Montáž a trvalý servis kamerových systémů
 • Odebírání věcí neplaceného leasingu
 • Posouzení bezpečnostní problematiky – zpracování bezpečnostní studie
 • Technické posouzení zabezpečovacích zařízení