čtvrtek 18. srpna 2022

Naše ceny

Při tvorbě ceny vycházíme z požadavků zákazníka, našich zkušeností v daném oboru a úrovně ceny na trhu. Naším úderným týmem je vlastní zásahová jednotka (5 vozidel na Prahu) plnící elitní úkoly každý den, každou hodinu bez varování.

V případě zájmu je zpracována předběžná nabídka, následně podrobná nabídka na základě předaných podkladů. Všechny podklady předané zákazníkem jsou považovány za důvěrné a v žádném případě nejsou postupovány třetím osobám. Předběžná nabídka může být případně vynechána – pokud podklady předané v první fázi dostačují ke zpracování podrobné nabídky.

CENOVÁ STRUKTURA:

a) V ceně jsou zahrnuty náklady na:

• mzdové náklady zaměstnanců včetně zákonem stanovených odvodů
• náklady na vedení objektu
• pracovní ošacení a ochranné pomůcky
• čištění námi používaných zařízení
• uzavření pojistky za účelem ochrany proti věcným škodám

b) V cenách nejsou zahrnuty náklady na:

• el. energii, vodné a stočné
• nájemné za využívané prostory (kancelář vedoucího objektu, sklady)

logo

působíme na trhu komerční bezpečnosti od roku 1991. Již řadu let patříme mezi přední poskytovatele bezpečnosti s širokým portfoliem služeb určených jak fyzickým tak i právnickým osobám. Certifikát NBÚ nám dovoluje poskytovat naše služby i ve státní správě.